ກາ^ລາ^ເທຍ

ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ປຸນ ກາ^ລາ^ເທຍ ແຊ້ງ
ຕສວັ໋ງ ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ ຕສຸ້ນ ມີ່ງ ເຖົາ ທສ້ຳ-ນອມ ຕ໋ອງ, ໄມ້ ຕານ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ສຽນ, ລ່ຽມ ຈັ໋ນ ຢ່າ ສຽນ. ມປ່າ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ກ໊ອງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ກັນ ຫລົງ ໂມ^ເຊ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ຖສີງ ຕ້າຍ ເປ໋ນ ຕສຽນ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ. ເປົາ^ໂລ ແດສງ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ. ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ເຖສົາ ທິນ-ຮູ່ງ ຫອບ ໂຮຍ້ວ ນໍ, ຂູງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ສຽນ ເຂົາ ເຢ^ຊູ ຮນັ້ງ. ມປ່າ ຢຽມ ເອ^ເຊຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ, ກາ^ລາ^ເທຍ ແຊ້ງ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ, ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ເຖສົາ ເປົາ^ໂລ ຕ໋ອຍ-ເຕກ ແດສງ. ນິ່ນ ບົວ ກ໊ອງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເອີຍ ເດສ່ງ ໂມ^ເຊ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ຖສີງ ຕຸ໊ ເຖສົາ ທິນ-ຮູ່ງ ຫອບ.

ເປົາ^ໂລ ຕສ່ຽວ ເຟ້ຍ ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ປຸນ ກາ^ລາ^ເທຍ ແຊ້ງ ຕສວັ໋ງ ຈິວ-ປາງ ມ່ຽນ ເຫວີ່ຍ ເຖງ ຕສຸ ດົ໊ວ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຮນ້ຳ-ດສ໋ວນ, ແອ໋ງ ສຽນ ຫລົງ ເຢ^ຊູ. ຝຽນ-ກອນ ເປົາ^ໂລ ກ໊ອງ ນິ່ນ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ມ່າຍ ເລີ໌ຍ ຕຸ໊ ໂຕສ໋ວ ກົງ-ໂຕສ້. ນິ່ນ ກ໊ອງ ທິນ-ຮູ່ງ ພ້າຍ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ, ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ປ້າມ ມ່ຽນ ເຫ່ວ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ. ຢ່າ ກ໊ອງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຫລ່ງ ເຈີ໊ຍ ເຍີຍ ພ້າຍ ນິ່ນ ມີ່ງ ຕສຸ້ນ ຄູ້ ຝຽນ ປຸນ ຈັ໋ນ ໝວັງ. ອກະຮ້າ ເປົາ^ໂລ ກ໊ອງ ຂູງ ມ່າຍ ດຸ ຫຍູ່ງ ຕສະເອີ໋ຍ ຖສີງ ໄຮ່ ຕຸ໊ ເຖສົາ ທິນ-ຮູ່ງ ຫອບ ໂຮຍ້ວ ຮນັ້ງ, ເຊ ອ໋ອຍ ຕສຸ ສຽນ ເຂົາ ເຢ^ຊູ. ຝຽນ-ເຕວີ໊ຍ ເປົາ^ໂລ ກ໊ອງ ມ່ຽນ ສຽນ ເຢ^ຊູ ຢ່າ ຮນ້ຳ ເຢ^ຊູ ນໍ, ນິ່ນ ບົວ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຜຸຍ ເຢ^ຊູ.

ຝຽນ ກ໊ອງ
1:1-10 ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ
1:11-2:21 ເປົາ^ໂລ ໂຕສ໋ວ ກົງ-ໂຕສ້ ຕສ່ຽວ ມ່າຍ ຫັດ ມ໌າ
3:1-4:31 ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເອນ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ
5:1-6:10 ກີ^ຕູ່ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ປູ໋ງ ອກອຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ
ຕສ່ຽວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຢຽມ
6:11-18 ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຫວ່າ

ກາ^ລາ^ເທຍ 1

ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ

1 ເຢຍ, ເປົາ^ໂລ, ໂຕສ໋ວ ກົງ-ໂຕສ້. ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ປ້າມ ມ່ຽນ ພ້າຍ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ໄຟ ອອນ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ, ເຊ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຖສົາ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ໄຕ່ ມີ່ງ ປຸນ ນິ່ນ ນັ່ງ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ພ້າຍ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ.

2 ເຢຍ ເຖສົາ ຢຽມ ນ້າຍ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ເຟ້ຍ ຝຽນ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ກາ^ລາ^ເທຍ ແຊ້ງ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ຈິວ-ປາງ.

3 ໂທ້ ບົວ ເຍີຍ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຖສີຍ ເອນ ເຖສີຍ ແປ້ງ ອອນ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ.

4 ກີ^ຕູ່ ເຫວີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ ເຊ້ຍ ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ແໝ່ງ ເຫວີ່ຍ ໂອຈ໋ວ ບົວ ເລີ່ຍ ດຸ໊ດ ນ້າຍ ຮຢວັງ ເອ໊າະ ເຍີຍ ລູ່ງ ເດ໊ຍ. ນ້າຍ ເຊ ເອີຍ ບົວ ເຍີຍ ເຕຍ, ທິນ-ຮູ່ງ, ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ. 5 ອ໋ອຍ ຕສຸ ຢຽດ ລິ໌ວ ເທສງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖົາ ໝ່ານ ໂກ໊ວ ໝ່ານ ຕ່ອຍ. ອາ^ເມນ.

ຕສຽນ ຄູ້ ຝຽນ ມ່າຍ ດຸ ຫຍູ່ງ ຮນັ້ງ

6 ເຢຍ ບົວະ ຮ່ອງ ໄຫ່ ເມີ່ຍ ບົວ ກວັ່ງ ຫລົ່ງ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ເອນ ເຫ່ວ ເມີ່ຍ ບົວ ຕ້າຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ດົ່ງ ໜ່າຍ ຊຽບ, ແອ໋ງ ມີ່ງ ກັນ ກັ້ນ ຫຍູ່ງ ຄູ້ ຝຽນ. 7 ຕສູ໊ງ ໄມ້ ມ່າຍ ກັ້ນ ຫຍູ່ງ ຄູ້ ຝຽນ. ເຢຍ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ກ໊ອງ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ຈິ໊ວ ຫລຸ່ນ ເມີ່ຍ ບົວ, ຢ່າ ອ໋ອຍ ກ໊ອຍ ພຽນ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ. 8 ໄມ້ ກຸ໊ນ ເຢຍ ບົວ ໄຟ ຢຽມ ທິນ-ຕ້ອງ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຟິນ-ມ່ຽນ ຕສຸ້ນ ກັ້ນ ຫຍູ່ງ ຄູ້ ຝຽນ, ໄມ້ ຮນັ້ງ ເຢຍ ບົວ ຕສຸ້ນ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ວົ້ວ ຫຍູ່ງ ຄູ້ ຝຽນ ນໍ, ປຸນ ນິ່ນ ຕສຸ ຕສ໋ຽວ * ອ໊ະ. 9 ເຢຍ ບົວ ຕສູ໊ງ ກ໊ອງ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ, ອີ້ ຕສັ່ນ ເຢຍ ແອ໋ງ ກ໊ອງ ດສຸ່ນ. ເຊ ກ໊ອງ ຫາຍ ເຕົ້າ ຕສຸ້ນ ກັ້ນ ຫຍູ່ງ ຄູ້ ຝຽນ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ໝວັງ, ໄມ້ ຮນັ້ງ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສິ້ນ ດ່າງ ຕສິ໊ບ ວົ້ວ ຫຍູ່ງ ຄູ້ ຝຽນ ນໍ, ໂທ້ ປຸນ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຕສຸ ຕສ໋ຽວ ອ໊ະ.

10 ເຢຍ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ກ໊ອງ ເຊ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ມ່ຽນ ເທສງ ເຢຍ ໄຟ ອ໋ອຍ ປຸນ ທິນ-ຮູ່ງ ເທສງ? ເຢຍ ອ໋ອຍ ໂຕສ໋ວ ປຸນ ມ່ຽນ ອະເຮນີ້ຍ ເຢຍ ໄຟ? ເຊ ກ໊ອງ ເຢຍ ຖສໍ່ ອ໋ອຍ ໂຕສ໋ວ ປຸນ ມ່ຽນ ອະເຮນີ້ຍ ນໍ, ເຢຍ ຕສ່ຽວ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ໂປວ. *

ທິນ-ຮູ່ງ ພ້າຍ ເປົາ^ໂລ ໂຕສ໋ວ ກົງ-ໂຕສ້

11 ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ອ່າ, ເຢຍ ອ໋ອຍ ເມີ່ຍ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຢຍ ຕສຸ້ນ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ ເຊ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ປ້າມ ມ່ຽນ ຮນ້ຳ ທສວດ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ. 12 ນ້າຍ ຄູ້ ຝຽນ ເຢຍ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ຢຽມ ຫາຍ ລ່ານ ມ່ຽນ ຕສິ໊ບ ຕ້າຍ, ຢ່າ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ມ່ຽນ ອຈ໋າວ ເຢຍ, ເຊ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ກັ້ນ ຫລ່າວ ຢ້າງ ປຸນ ເຢຍ.

13 ເມີ່ຍ ບົວ ໄຮ໌ ເຈ໋ຍ ເຢຍ ຕສິ້ນ ດ່າງ ກັນ ຫລົງ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ສຽນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ເຢຍ ໄມ້ ຫຍ່າງ ຕສີ້ງ ຫ່ອຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ, ອ໋ອຍ ໝຽດ ເດສ່ງ ຈິວ-ປາງ. * 14 ເຖສົາ ເຢຍ ຕົ້ງ ປານ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ, ເອີຍ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ສຽນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ເຢຍ ເກົ້າ ເປັຍ ໂປ່ວ ເຈ໋ຍ, ຢ່າ ເກົ້າ ຈອມ ໂຮຍ້ວ ເຈ໋ຍ ກັນ ອົງ-ຖາຍ ບົວ ເຍີຍ ເອີຍ-ໂຕ້ວ. *

15 ມປ່າ ເຢຍ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ທິນ-ຮູ່ງ ກິ໊ນ ເຢຍ ຕ້າຍ ຢ່າ ເອີຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ເອນ ເຫ່ວ ເຢຍ ຟູ-ສູ ນິ່ນ. ນິ່ນ ອະເຮນີ້ຍ * 16 ເຕສ໊າະ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ ຫລ່າວ ຢ້າງ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເຢຍ ຕສຸ້ນ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ ປຸນ ໝ່ານ ຝີງ ຈັ໋ນ ໝວັງ. ວົ້ວ ຕສັ່ນ ເຢຍ ໄມ້ ເຖສົາ ຫາຍ ເຕົ້າ ປ້າມ ມ່ຽນ ທສ່າງ ລ່າງ. 17 ເຢຍ ຢ່າ ໄມ້ ມີ່ງ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ລໍ໌ ຕົ້ງ ໂຕສ໋ວ ກົງ-ໂຕສ້ ດ່າງ ເຢຍ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ. ເຢຍ ຊຽບໆ ເຍີຍ ມີ່ງ ອາ^ລະ^ເບຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ, ອກະຮ້າ ແອ໋ງ ດສ໋ວນ ດາ^ມັດ^ກັດ ຕສີ້ງ. 18 ເຈ໋ຍ ລິ໌ວ ປົວ ຫຮຍັງ ເຢຍ ຖສີງ ຕ້າຍ ມີ່ງ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ລໍ໌ ປີ^ເຕ * ຢ່າ ເຖສົາ ນິ່ນ ຢຽມ ວົ້ວ ຕສຽບ ຮມ໌ ຮນອຍ. * 19 ມປ່າ ທສວດ ລິ໌ວ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ໂຢ໌ວ, ຢາ^ກອບ, ເຢຍ ໄມ້ ປວັດ ກັ້ນ ເຕົ້າ ກົງ-ໂຕສ້ ອ໊ະ. 20 (ເຢຍ ຕອງ ຈ໊ຽນ ທິນ-ຮູ່ງ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ, ເຢຍ ເຟ້ຍ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ ເຊ ຕສຽນ ເຍີຍ. ເຢຍ ໄມ້ ກ໊ອງ-ແປະ.)

21 ອກະຮ້າ ເຢຍ ແອ໋ງ ມີ່ງ ຊີ^ເລຍ ເຖສົາ ຊີ^ລີ^ເຊຍ ເຕີ່ຍ ເຍີຍ ຫ່ອງ ຕສັ່ງ. 22 ວົ້ວ ຕສັ່ນ ຢຽມ ຢູ^ເດຍ ແຊ້ງ ຕສວັ໋ງ ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ກີ^ຕູ່ ມ່ຽນ ໄມ້ ປວັດ ເຈ໋ຍ ເຢຍ. 23 ນິ່ນ ບົວ ຂູງ ໄຮ໌ ມ່ຽນ ກ໊ອງ, “ຕສິ້ນ ດ່າງ ໂຕສ໋ວ ໂຕະ ເຢຍ ບົວ ວົ້ວ ເຕົ້າ, ອີ້ ຕສັ່ນ ນິ່ນ ຕສຸ້ນ ບົ໋ວ ມ່ຽນ ສຽນ ຕົ້ງ ຕສິ້ນ ດ່າງ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ໂຕະ ອ໋ອຍ ໝຽດ ເຍີຍ ໂຕ໌-ເລີ໌ຍ.” 24 ຮນັ້ງ ໜ່າຍ, ນິ່ນ ບົວ ເຫວີ່ຍ ເຢຍ ເທສງ ທິນ-ຮູ່ງ.

⇑

[Remove Footnotes]