ອິ^ສະ^ຢາ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ອິ^ສະ^ຢາ ໂຊວ ທສວດ ບົ໋ວ ກັນ ຢຽດ ລ່ານ ເມ່ງ ເຕົ້າ ໂຮລ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ເຊ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ອິ^ສະ^ຢາ. ອິ^ສະ^ຢາ ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ຕ໋ອຍ ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ 739-701 ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຫຮຍັງ ບຸດົ໋ງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ. ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ໄຮ່ ປຸນ ອກອຍ ໂຕສ໋ວ ປົວ ກິ່ນ.

1) ຕະຢ໊ຽດ ກິ່ນ ເຊ ຕະຢ໊ຽດ ເຖົາ ຟ່າ ຕສຽບ ຈົ໊ວ ຕສາງ, ຕ໋ອຍ ຕສຸ ນ່າມ ປູງ ກົ໊ວະ, ຢູ^ດາ, ຕສຸ ເຮ້ນ ໄຫ່ ເຍີຍ ກົ໊ວະ, ອັດ^ຊີ^ເລຍ, ແຮະ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່. ອິ^ສະ^ຢາ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ຢູ^ດາ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ຂູງ ຫລາຍ ອັດ^ຊີ^ເລຍ ເຮ້ນ ໄຫ່ ຖສີງ ໄຮ່ ຕສຸ ໂຄ້ວ ຮນັ້ງ, ເຊ ຫລາຍ ນິ່ນ ບົວ ກັ້ນ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ. ນິ່ນ ບົວ ໄມ້ ໝວັງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ ຢ່າ ໄມ້ ເຂົາ ທິນ-ຮູ່ງ. ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ອິ^ສະ^ຢາ, ໂຕສ໋ວ ສີ່ ຢ່າ ຫລົ່ງ ຫວ່າ ດສ້າຍ ເຍີຍ, ເຮນ້ຍ ເຍີຍ, ຂວິນ ແປະ ຝີງ ເຖສົາ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ເປຢີ໊ຍ ເຕສີ໊ຍ ກ໊ອຍ ໂຮຍ້ວ ໂຕສ໋ວ ຫອບ, ໂຕສ໋ວ ແປ້ງ ຟິມ ເຍີຍ ເຈົ໊າ. ອິ^ສະ^ຢາ ຕົ໊ນ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ບົວ, ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ ບົວ ແຫງ່ງ, ໄມ້ ໝວັງ ທິນ-ຮູ່ງ, ນິ່ນ ບົວ ຕສູ໊ງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໂຄ້ວ, ຕສຸ ໝຽດ ເດສ່ງ. ອິ^ສະ^ຢາ ແອ໋ງ ກ໊ອງ ຕສິ້ນ ໂຮ໌ ຫວ່າ, ອກະຮ້າ ຮີ້ງ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ແປ້ງ ອອນ, ຢ່າ ມ່າຍ ເຕົ້າ ດາ^ວິດ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ ອ໋ອຍ ທສວດ ຕ້າຍ ໂຕສ໋ວ ເກົ້າ ຫລົງ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຮູ່ງ.

2) ຕະເຫຍີ່ຍ ກິ່ນ ເຊ ເຝີຍ ຕສຽບ ເຖົາ ຮມ໌ ຕສຽບ ຮມ໌ ຕສາງ ຢ່າ ກ໊ອງ ຕ໋ອຍ ຕສຸ ຢູ^ດາ ເຍີຍ ມ່ຽນ ທສ້ຳ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ບາ^ບີ^ລົນ, ຕສຸ ໂຄ້ວ, ໄມ້ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ຕ໋ອງ. ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ກ໊ອງ ທິນ-ຮູ່ງ ອ໋ອຍ ປູ໋ງ ນິ່ນ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ ຢ່າ ຕໍ້ ນິ່ນ ບົວ ດສ໋ວນ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ເຈ໌ຍ ຊຢັງ-ກອນ. ຢຽມ ໂຊວ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເຕສ໋ຍ ຕສາງ ກ໊ອງ ເມ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຊ ກຸ໊ນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ. ນິ່ນ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ ເຫວີ່ຍ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຊ ນິ່ນ ອ໋ອຍ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ໝ່ານ ຝີງ ເຫວີ່ຍ ນິ່ນ ບົວ ຕຸ໊ ຟຸ. ຢຽມ ໂລ໌-ແຫງ່ງ ຫວ່າ ໂຊວ ມ່ຽນ ເກົ້າ ຕສົວະ ເຈ໋ຍ ເຊ ຢຽມ ອິ^ສະ^ຢາ ໂຊວ ກ໊ອງ, “ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ໂປວ” ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຕ໋ອງ.

3) ຕະຟາມ ກິ່ນ ເຊ ຮມ໌ ຕສຽບ ຫລົວະ ເຖົາ ຫລົວະ ຕສຽບ ຫລົວະ ຕສາງ. ນ້າຍ ກິ່ນ ເກົ້າ ທສ້ຳ ເຈ໋ຍ ກ໊ອງ ເຖົາ ແປະ ຝີງ ດສ໋ວນ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຢ່າ ຂວິນ ມ່ຽນ ສຽນ ຕີ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ຕສະເກ້ງ ອ໋ອຍ ຕສິ໋ວ ນິ່ນ ເຖສົາ ນິ່ນ ບົວ ແລ໌ງ ເຍີຍ ຫວ່າ ໂຕສ໋ວ ຕສຢັ໋ງ. ເຟ້ຍ ໂຊວ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢ່າ ຂວິນ ຈັ໋ງ ຈ໊ຽນ ໂຕສ໋ວ ຫອບ ເຖສົາ ແປ້ງ ຟິມ ເຍີຍ ເຈົ໊າ, ຊຽວ ຫລົງ ຕີ້ງ ກົງ ຮນອຍ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ, ຝົ່ງ ຫໍ່ ເຕສ່ຍ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ, ເຖສົາ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ເຍີຍ ເຈົ໊າ. ເຢ^ຊູ ເຈ໌ຍ ກອນ ໂຕສ໋ວ ກົງ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ນິ່ນ ຫລົ່ງ ອິ^ສະ^ຢາ ໂຊວ 61:1-2 ເຫວີ່ຍ ກ໊ອງ ເມ່ງ ນິ່ນ ເຍີຍ ກົງ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-12:6 ຕົ໊ນ ເຍີຍ ເຖສົາ ແລ໌ງ ເຍີຍ ຫວ່າ
13:1-23:18 ຝີງໆ ມ່ຽນ ຕສຸ ຕີ່ງ ຕສຸ໌ຍ
24:1-27:13 ທິນ-ຮູ່ງ ຊ້ຽມ ລູ່ງ ເດ໊ຍ
28:1-35:10 ແອ໋ງ ມ່າຍ ຢຽດ ຄັງ ຕົ໊ນ ເຍີຍ ເຖສົາ ແລ໌ງ ເຍີຍ ຫວ່າ
36:1-39:8 ຢູ^ດາ ເຍີຍ ເຮ^ເຊ^ຄີ^ຢາ ຮູ່ງ ເຖສົາ ອັດ^ຊີ^ເລຍ ມ່ຽນ
40:1-55:13 ແລ໌ງ ເຍີຍ ເຖສົາ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ເຍີຍ ຫວ່າ
56:1-66:24 ຕົ໊ນ ເຍີຍ ເຖສົາ ແລ໌ງ ເຍີຍ ຫວ່າ

ອິ^ສະ^ຢາ 1

ແປະ ຝີງ ແຫງ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ

1 ນ້າຍ ເຊ ອາ^ມອດ ເຍີຍ ຕອນ, ອິ^ສະ^ຢາ, ປວັດ ຫລ່າວ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່, ກ໊ອງ ເຖົາ ຢູ^ດາ ເຖສົາ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ຕ໋ອຍ ອຸດ^ຊີ^ຢາ, * ໂຢ^ທາມ, * ອາ^ຫັດ * ເຖສົາ ເຮ^ເຊ^ຄີ^ຢາ * ໂຕສ໋ວ ຢູ^ດາ ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່.

ໂຮຍ້ວ ແຫງ່ງ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ

ເຫ່ວ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ
ກ໊ອຍ ໂຮຍ້ວ ດສ໋ວນ

ຊ້ຽມ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ

⇑

[Remove Footnotes]