ໜ່ານ ຕສີ້ງ ດສູງ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ໜ່ານ ຕສີ້ງ ດສູງ ມ່າຍ ປຢາ ຕິ້ວ ດສູງ ກັ໊ບ ຕ້າຍ ເປ໋ນ ຢຽດ ປ໊ວນ ໂຊວ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ດສູງ ກ໊ອງ ຢຽມ ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ 586 ວົ້ວ ຫຮຍັງ, ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສຸ ປ່າຍ ຮວາງ, ແປະ ຝີງ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ເຍີຍ ໜ່ານ ຕສີ້ງ. ໄມ້ ກຸ໊ນ ໂຊວ ກ໊ອງ ເດສົ້າ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ເກົ້າ ທສ້ຳ, ມປ່າ ປິ໋ວ ເມ່ງ ມ່ຽນ ໄຮ່ ເຂົາ ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ເຫວີ່ຍ ອກະຮ້າ ຮີ້ງ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ຕ໋ອງ. ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ຢຽດ ຫຮຍັງ ເຕສີຍ ດສຸ່ນ, ໄມ້ ຫຍັ່ນ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ຢ່າ ເດສົ້າ ຍ້ຽມ ແອ໋ງ ໂຕະ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ດສູງ ເຫວີ່ຍ ຈັ໋ງ 586 ວົ້ວ ຫຮຍັງ, ກົ໊ວະ ຕສັ່ງ ປວັ້ງ ເຍີຍ ຕົ້ມ ໜ່ານ ຕສີ້ງ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-22 ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສຸ ເດສົ້າ ເຍີຍ ສີ່
2:1-22 ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສຸ ຕີ່ງ ຕສຸ໌ຍ
3:1-66 ຕສຸ ຕີ່ງ ຕສຸ໌ຍ ຢ່າ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ
4:1-22 ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສຸ ປ່າຍ ຫວ່າຍ ເດສ່ງ
5:1-22 ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ໂທ້ ທິນ-ຮູ່ງ ຄໍ້-ລ່ຽນ

ໜ່ານ ຕສີ້ງ ດສູງ 1

ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສຸ ເດສົ້າ *

⇑

[Remove Footnotes]