ໂອ^ບາ^ດີ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂອ^ບາ^ດີ ໂຊວ ເຊ ນັ້ງ ເຍີຍ. ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ບາງ ລິ໌ວ, ອກະຮ້າ ໂອ^ບາ^ດີ ເຟ້ຍ ຕ້າຍ. ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເດສ໋ຍ ຢຽມ ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ ຕສິ້ນ ດ່າງ 586 ຫຮຍັງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ. ເອ^ດົມ ມ່ຽນ ເຖສົາ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເປ໋ນ ວິນ-ວັ້ງ ຕ້າຍ ເລົ່າ ອ໊ະ. ເຟ້ຍ ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ເອ^ດົມ ມ່ຽນ ໄມ້ ຕານ ອະເຮນີ້ຍ ປວັດ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ບາງ ຮນັ້ງ. ນິ່ນ ບົວ ກັ້ນ ມີ່ງ ລູ້ ວົ້ວ ນອມ ຕສີ້ງ ຢ່າ ເຖງ ຈ໊ຽນ ທສ້າງ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ. ໂອ^ບາ^ດີ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ກ໊ອງ ເອ^ດົມ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕີ່ງ ຕສຸ໌ຍ, ຕສຸ ເຊວີຍ. ເຖສົາ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ມ່າຍ ວິນ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຟີ່ ຮນັ້ງ ເຍີຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຊວີຍ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1-14 ເອ^ດົມ ຕສຸ ຕສ໊ຽວ ຕີ່ງ ຕສຸ໌ຍ
15-21 ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຮນອຍ

ໂອ^ບາ^ດີ 1

ຕສ໊ຽວ ອ໋ອຍ ຕີ່ງ ເອ^ດົມ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ

ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ນິ່ນ ອ໋ອຍ ແອ໋ງ ຕ້າຍ

1 ນ້າຍ ເຊ ໂອ^ບາ^ດີ ປວັດ ຫລ່າວ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່.

ຕສ໊ຽວ ທິນ-ຮູ່ງ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ກ໊ອງ ເອ^ດົມ.

ເອ^ດົມ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ຕສຸ ຕີ່ງ ຕສຸ໌ຍ

ເອ^ດົມ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ຕສຸ ຕີ່ງ ຕສຸ໌ຍ

ທິນ-ຮູ່ງ ອ໋ອຍ ຊ້ຽມ ໝ່ານ ກົ໊ວະ ມ່ຽນ

ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຕຸ໊ ຮີ່ງ ເຈ໋ຍ

⇑

[Remove Footnotes]