ເສ^ຟັນ^ຢາ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ເສ^ຟັນ^ຢາ, ໂຕ່ວ ຫວ່າ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ເຊ ດ່າງ ໂຢ^ສິ^ຢາ ຮູ່ງ ບ໊ຽນ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ດສ໋ວນ ຮນັ້ງ ໂລ໌ ວົ້ວ ນໍ, ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຕສຽບ ຫຮຍັງ ກະຍົ໌ວ ເຍີຍ ຕ໋ອງ. ໂຢ^ສິ^ຢາ ຊຢັງ-ເຖສີຍ ເຈ໌ຍ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ຢຽມ ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ 621 ວົ້ວ ຫຮຍັງ. ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ເຍີຍ ຫວ່າ ເຊ ຮນັ້ງ ທສ້ຳ-ເຕົ້າ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ຕສັ່ນໆ ກ໊ອງ ເຍີຍ. ເສ^ຟັນ^ຢາ ກ໊ອງ ມ່າຍ ນອມ ຕົ້ມ ເຕສະ ໜ່ານ, ຕສຸ ໝຽດ ເຍີຍ ຮນອຍ, ອ໋ອຍ ເຖົາ. ວົ້ວ ນອມ ຮນອຍ ຢູ^ດາ ມ່ຽນ ຫລາຍ ຕສັ່ງ ເຫຍ່ຍ ເຍີຍ ຕສ້ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕີ່ງ ຕສຸ໌ຍ. ຕສ໊ຽວ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕີ່ງ ກັ້ນ ເຕີ໋ຍ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ. ໄມ້ ກຸ໊ນ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໝຽດ, ອກະຮ້າ ແອ໋ງ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ເຖສີຍ ເຈ໌ຍ ຕ້າຍ, ຢ່າ ມ່າຍ ຫຍ່ຽມ ກັ້ນ ໂຕສ໋ວ ໄຝ ເຖສົາ ໂຕສ໋ວ ຫອບ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຕຸ໊ ຢຽມ ໜ່າຍ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-2:3 ຕສ໊ຽວ ຊ້ຽມ ຕສຸ໌ຍ ເຍີຍ ຮນອຍ
2:4-15 ເວີ່ຍ ກ໋ອມ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ກົ໊ວະ ອ໋ອຍ ຕສຸ ປ່າຍ
3:1-20 ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສຸ ໝຽດ ຢ່າ ຕຸ໊ ໂອຈ໋ວ

ເສ^ຟັນ^ຢາ 1

1 ຕົ້ງ ອາ^ມົນ ເຍີຍ ຕອນ, ໂຢ^ສິ^ຢາ, ໂຕສ໋ວ ຢູ^ດາ ເຍີຍ ຮູ່ງ ກຸ໊ນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ເສ^ຟັນ^ຢາ ຕຸ໊ ຕສິ໊ບ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຫວ່າ. ເສ^ຟັນ^ຢາ ເຊ ຄູ^ຊີ ເຍີຍ ຕອນ, ເກ^ດາ^ລິ^ຢາ ເຍີຍ ຟຸນ, ອາ^ມາ^ລິ^ຢາ ເຍີຍ ຟະ. ອາ^ມາ^ລິ^ຢາ ເຊ ເຮ^ເຊ^ຄີ^ຢາ ເຍີຍ ຕອນ. *

ຢູ^ດາ ຕສຸ ຕີ່ງ ຕສຸ໌ຍ ເຍີຍ ຮນອຍ ອ໋ອຍ ເຖົາ

ກ໊ອງ ຢູ^ດາ

ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຕົ້ມ ຮນອຍ

⇑

[Remove Footnotes]