1 ฮู่ง โต้ว

ปิ๋ว เม่ง หว่า

ตะเยี้ยด ฮู่ง โต้ว โซว เป๊าะ เจี๊ยน ซา^มู^เอน วั้ว เต๋ย อี ป๊วน โซว ก๊อง เจี๊ยน อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย ฮู่ง โต้ว. น้าย ป๊วน โซว ไฮ่ ปุน ฆอย โหฒว ปัว กิ่น. 1) ตะเยี้ยด กิ่น ก๊อง ซา^โล^มอน หฑิบ โหฒว อิ^สะ^ลา^เอน เหธา ยู^ดา เต่ย-ปูง เญย ฮู่ง. ซา^โล^มอน เญย เตีย, ดา^วิด, หย่า เกวย เสย หมี่ อ๊ะ. 2) ตะเหญ่ย กิ่น ก๊อง ซา^โล^มอน ฮู่ง โหฒว เญย เจ๊า-โหล่ว. น้าย โต่ว โซว เหล่ง เจ๊ย ก๊อง นิ่น เยียม เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง เหธย หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า. 3) ตะฟาม กิ่น ก๊อง อิ^สะ^ลา^เอน ปุน ฆอย เป๋น ป๊ะ ปูง เหธา น่าม ปูง เญย กั๊วะ. โซว หย่า ก๊อง กุ๊น น้าย เต๋ย อี นอม กั๊วะ เญย ฮู่ง โต้ว, ก๊อง เหฌี่ย เถา เย^ซู ไม้ แก้ง ธ้วด เสย ด่าง 850 หฮญัง เญย ต๋อง.

ตะเยี้ยด เหธา ตะเหญ่ย ป๊วน ฮู่ง โต้ว โซว สัม หมั่ง กุ๊น น้าย เต๋ย อี นอม เต่ย-ปูง เญย ฮู่ง.
ปวัด ฮู่ง เตี๋ย กัน หลง ทิน-ฮู่ง เญย เฒี่ยง โห่ นิ่น บัว เถง เต่ย-ปูง ตุ๊ หลง. แหง่ง ทิน-ฮู่ง มี่ง
หฒั่ง หมิ่ว-ฝัง วั้ว เต๋ย, ห่อย เต่ย-ปูง หฒุ โค้ว. ปวัด เยียม ป๊ะ ปูง เญย กั๊วะ วั้ว เต๋ย เหยียด ฒู้ง ฮู่ง
เตี๋ย ไม้ กัน หลง ทิน-ฮู่ง. น่าม ปูง ยู^ดา กั๊วะ ม่าย เต๋ย ฮู่ง เตี๋ย หลง, ม่าย เต๋ย หว่าย.

เยียม ตะเยี้ยด ฮู่ง โต้ว โซว ก๊อง ตุ๊ เม่ง เญย, โต่ว หว่า เมี่ยน ปู๋ง หล่าง โต่ว ทิน-ฮู่ง เญย หว่า ต๊น เมี่ยน, ขวิน เมี่ยน ไม้ ตู๋ง ป๋าย หมิ่ว-ฝัง แหง่ง ทิน-ฮู่ง เญย หว่า. เยียม 18 ฒาง เฟี้ย เจี๊ยน ก๊อง เอ^ลี^ยา เหธา บา^อัน เฒี่ยน เญย ไซ เมี่ยน แฑง อ๋อย หฒุ หฒั่ง หาย เต้า เก้า หลง.

โซว ก๊อง
1:1-2:12 ดา^วิด กุ๊น เญย เซ้ด เมว์ย ฮนอย
2:13-46 ซา^โล^มอน ตุ๊ หฑิบ โหฒว ฮู่ง
3:1-11:43 ซา^โล^มอน โหฒว ฮู่ง เญย เฒี่ยง โห่
(1) 3:1-4:34 เจี์ย กอน กุ๊น เญย เฒี่ยง โห่
(2) 5:1-8:66 เหธย หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า
(3) 9:1-11:43 กุ๊น ฆะฮ้า ลาย เญย เฒี่ยง โห่
12:1-22:53 กั๊วะ ปุน ฆอย
(1) 12:1-14:20 ป๊ะ ปูง ฝีง ฟ้าน
(2) 14:21-16:34 ยู^ดา เหธา อิ^สะ^ลา^เอน เญย ฮู่ง เตี๋ย
(3) 17:1-19:21 โต่ว หว่า เมี่ยน, เอ^ลี^ยา
(4) 20:1-22:40 อิ^สะ^ลา^เอน เญย อา^หับ ฮู่ง
(5) 22:41-53 ยู^ดา เญย ฮู่ง, เย^โฮ^ซา^ฟัด,
เหธา อิ^สะ^ลา^เอน เญย ฮู่ง, อา^หัด^ยา

1 ฮู่ง โต้ว 1

ดา^วิด ฮู่ง หฮญัง-เจ๊ย โก๋ เญย เฒี่ยง โห่

1 ดา^วิด ฮู่ง หฮญัง-เจ๊ย ฮลัง, หฒะเก้ง โก๋ ไห่ อ๊ะ. ไม้ กุ๊น ปุน นิ่น ห่ม สวัง ธั้ม, นิ่น ไม้ ไฮ่ เซี้ยว. 2 นิ่น เญย หฒวัง เจียน ฯฒฯ ก๊อง บั๋ว นิ่น, ``ฮู่ง เตี๋ย อ่า, ปุน เยีย บัว เถง เม่ย ล์อ เต้า ไม้ เปว๋ย เจี๋ย ตอน เญย เซียะ-ตอน ยาง ต้าย ฟู-สู โก๋ว ฮู่ง เตี๋ย. นิ่น ไฮ่ เปว๋ย ฮู่ง เตี๋ย เญย ซิน-เฮลน เถง เยีย บัว เญย เฒี้ยว, เยีย บัว เญย ฮู่ง, เซี้ยว.''

3 นิ่น บัว ฯฒฯ มี่ง ก๋อม อิ^สะ^ลา^เอน เต่ย-ปูง ล์อ เซียะ-เหฑว่ย ฯฒฯ ล์อ ตุ๊ เต้า ซู^เนม เมี่ยน เญย เซียะ, บั๋ว เห่ว อา^บี^ช้าก, ต้อ ต้าย ปุน ฮู่ง เตี๋ย. 4 น้าย เต้า เซียะ หฒะเก้ง เหฑว่ย ไห่. นิ่น ฟู-สู โก๋ว ฮู่ง เตี๋ย มป่า ฮู่ง เตี๋ย ไม้ เหธา นิ่น.

5 ฮัก^กีด โหฒว อา^โด^นี^ยา เญย มา. * อา^โด^นี^ยา ท่าย นิ่น กั้น โหฒว โฮล ฯฒฯ ก๊อง, ``เยีย ฒู้ง อ๋อย ตุ๊ โหฒว ฮู่ง.'' นิ่น ฯฒฯ หลิ่ว เล์ย เบ๊าะ จ๋า เธีย เหธา ม์า * หย่า ม่าย ฮม์ เหฒียบ เต้า เมี่ยน ถิว มี่ง ด่าง. 6 (นิ่น เญย เตีย ไม้ ก๊อง เจี๋ย เหยียด หฑุ่น นิ่น, หน่าย ก๋า นิ่น, ``เม่ย ฝู่ง โหฒว น้าย โหฒว วั้ว?'' อา^โด^นี^ยา เฒี่ยง ตุ๊ เหฑว่ย ไห่. นิ่น หย่า โหฒว อับ^ซา^โลม เญย โย์ว.) * 7 นิ่น เหธา เส^ลุ^ยา เญย ตอน, โย^อาบ, เหธา อา^บี^ยา^ทา ไซ เมี่ยน ธ่าง ล่าง. วั้ว เต๋ย อี เต้า ฯฒฯ เอย เจี๊ยน นิ่น, เถง นิ่น. 8 มป่า สา^โดก ไซ เมี่ยน เหธา เย^โฮ^ยา^ดา เญย ตอน, เบ^ไน^ยา, เหธา โต่ว หว่า เมี่ยน, นา^ทัน, เหธา ซิ^เม^อี เหธา เล^อี, เหธา ดา^วิด เฮ้น ไห่ เญย แปง ไม้ เถง อา^โด^นี^ยา วั้ว ปูง.

9 อา^โด^นี^ยา เยียม โซ^เฮ^เล้ด เญย หละเปย๊ย-ฒอง * นิด เอน^โล^เกน หล่ง ปะกี ยู่ง, ง่ง เหธา ง่ง ตอน-จุ่น เหฒี่ย. นิ่น หย่า ธี้ง ฮู่ง เตี๋ย เญย ตอน บัว, เซ นิ่น เญย เหยียด ฒู้ง โย์ว บัว, เหธา เยียม ยู^ดา โหฒว ฮู่ง เญย เจียน วั้ว เต๋ย เหยียด ฒู้ง. 10 มป่า นิ่น ไม้ ธี้ง โต่ว หว่า เมี่ยน, นา^ทัน, ไฟ เบ^ไน^ยา, ไฟ เฮ้น ไห่ เญย แปง, ไฟ นิ่น เญย โย์ว, ซา^โล^มอน.

11 นา^ทัน ฯฒฯ ก๊อง บั๋ว ซา^โล^มอน เญย มา, บัด^เช^บา, * ``เม่ย ไม้ ไฮ์ ไฟ? ฮัก^กีด เญย ตอน, อา^โด^นี^ยา, เป๋น ฮู่ง หมี่ อ๊ะ. บัว เญย เฒี้ยว, ดา^วิด, ฒู้ง ไม้ ฮิ้ว. 12 เหว่ย น้าย, โท้ ปุน เยีย เถง เม่ย ธ่าง ล่าง ฮนั้ง หาย นอ ไฮ่ เหฌียว เม่ย กั้น เหธา เม่ย เญย ตอน, ซา^โล^มอน, เญย แหม่ง. 13 เม่ย อ๋อย หฒุ เปียะ มี่ง ล์อ ดา^วิด ฮู่ง, ก๊อง บั๋ว นิ่น, `เยีย เญย เฒี้ยว, ฮู่ง เตี๋ย อ้า! เม่ย โฮ้ว หว่า ปุน เยีย, เม่ย เญย มเซียะ โปว, ก๊อง, ``เยีย เญย ตอน, ซา^โล^มอน, ฒู้ง อ๋อย ตุ๊ หฑิบ เม่ย โหฒว ฮู่ง, เฒว์ย เม่ย เญย เหว่ย'' ไม้ เฒ์ย? วั้ว หญู่ง, อา^โด^นี^ยา เหว่ย หาย ติ่ว ตุ๊ โหฒว ฮู่ง หมี่ อ๊ะ?' 14 เม่ย เหธา ฮู่ง เตี๋ย หธ่อ ก๊อง เจี๊ยน หว่า วั้ว หฒั่น, เยีย ฯฒฯ เปียะ มี่ง เถง เม่ย ต้ง โจ๋ว หว่า ก๊อง.''

15 บัด^เช^บา ฯฒฯ เปียะ ฮู่ง เตี๋ย เญย เกน ปวั้ง ฮู่ง เตี๋ย. ฮู่ง เตี๋ย โก๋ ไห่ อ๊ะ. ม่าย ซู^เนม เมี่ยน เญย เซียะ, อา^บี^ช้าก, เยียม วั้ว โก๋ว นิ่น. 16 บัด^เช^บา เกวย เหฌี่ย ป๋าย ฮู่ง เตี๋ย.

ฮู่ง เตี๋ย ฯฒฯ หน่าย นิ่น, ``เม่ย อ๋อย หล่ง หาย หญู่ง?'' 17 บัด^เช^บา ก๊อง บั๋ว นิ่น, ``เยีย เญย เฒี้ยว อ่า, เม่ย เฒี้ยง เจี๊ยน เฒี้ยว, เม่ย เญย ทิน-ฮู่ง, แล์ง หว่า ปุน เยีย. เม่ย แล์ง, `เม่ย เญย ตอน, ซา^โล^มอน, อ๋อย ตุ๊ หฑิบ เจี๊ยน เม่ย โหฒว ฮู่ง เฒว์ย เจี๊ยน เม่ย เญย เหว่ย.' 18 มป่า อี้ หฒั่น อา^โด^นี^ยา ตุ๊ โหฒว ฮู่ง หมี่ อ๊ะ. เยีย เญย เฒี้ยว, ฮู่ง เตี๋ย, หย่า ไม้ ฮิ้ว. 19 นิ่น หล่ง ง่ง เหธา ง่ง ตอน-จุ่น เหธา ปะกี ยู่ง ธั้ม เญย เหฒี่ย หย่า ธี้ง ฮู่ง เตี๋ย เญย เหยียด ฒู้ง ตอน เหธา อา^บี^ยา^ทา ไซ เมี่ยน เหธา ต้ม แปง-เปย๊ย, โย^อาบ, มป่า นิ่น ไม้ ธี้ง เม่ย เญย โปว, ซา^โล^มอน. 20 เยีย เญย เฒี้ยว, ฮู่ง เตี๋ย อ่า, อี้ หฒั่น อิ^สะ^ลา^เอน หฒวัง เมี่ยน เญย มฒีง หมั่ง เจี๊ยน เม่ย, อ๋อย เม่ย บั๋ว นิ่น บัว หาย เต้า ตุ๊ หฑิบ เจี๊ยน เยีย เญย เฒี้ยว, ฮู่ง เตี๋ย, โหฒว ฮู่ง เฒว์ย เหว่ย. 21 ไม้ เฒย แอ๊ะ, เยีย เญย เฒี้ยว, ฮู่ง เตี๋ย, เกวย เสย หมี่ อ๊ะ. * ฆะฮ้า เยีย เหธา เยีย เญย ตอน, ซา^โล^มอน, หฒุ ฝุน เป๋น ฒุ์ย-เมี่ยน หมี่ อ๊ะ.''

22 บัด^เช^บา เหธา ฮู่ง เตี๋ย หธ่อ ก๊อง เจี๊ยน หว่า วั้ว หฒั่น, โต่ว หว่า เมี่ยน, นา^ทัน, ต้าย เถา อ๊ะ. 23 ม่าย เมี่ยน บั๋ว ฮู่ง เตี๋ย, ``โต่ว หว่า เมี่ยน, นา^ทัน, ต้าย เถา.'' นา^ทัน ฯฒฯ เยียม ฮู่ง เตี๋ย เญย หฑะเฮมียน พัวะ เหฌี่ย เถา เดา.

24 นา^ทัน ก๊อง, ``เยีย เญย เฒี้ยว, ฮู่ง เตี๋ย อ่า, เม่ย หฒะเก้ง ก๊อง อา^โด^นี^ยา ตุ๊ หฑิบ โหฒว ฮู่ง, ตุ๊ เฒว์ย เม่ย เญย เหว่ย ไฟ? 25 อี้ ฮนอย นิ่น มี่ง หล่ง ง่ง เหธา ง่ง ตอน-จุ่น เหธา ปะกี ยู่ง ธั้ม เญย เหฒี่ย. นิ่น หย่า ธี้ง ฮู่ง เตี๋ย เญย เหยียด ฒู้ง ตอน เหธา เหยียด ฒู้ง ต้ม แปง-เปย๊ย * เหธา อา^บี^ยา^ทา ไซ เมี่ยน. อี้ หฒั่น นิ่น บัว เหธา นิ่น เยียม วั้ว หญั่น, เยียม วั้ว ฮบ หย่า ก๊อง, `อา^โด^นี^ยา ฮู่ง อ้า! เฒี่ยง ตุ๊ หม่าน ฝุย อ๊า โล่ะ!' 26 มป่า เยีย, เม่ย เญย โปว, เหธา สา^โดก ไซ เมี่ยน เหธา เย^โฮ^ยา^ดา เญย ตอน, เบ^ไน^ยา, เหธา เม่ย เญย โปว, ซา^โล^มอน, นิ่น ไม้ ธี้ง. 27 น้าย เต๋ย สี่ ธ้วด เซ เยีย เญย เฒี้ยว, ฮู่ง เตี๋ย, ฮนั้ง น้าย นอ โหฒว หย่า ไม้ บั๋ว เม่ย เญย โปว บัว หาย เต้า ตุ๊ หฑิบ โหฒว ฮู่ง, เฒว์ย เยีย เญย เฒี้ยว, ฮู่ง เตี๋ย เญย เหว่ย ไฟ?''

ดา^วิด เหลียบ ซา^โล^มอน โหฒว ฮู่ง

28 ดา^วิด ฮู่ง ก๊อง, ``เห่ว บัด^เช^บา ต้าย.'' บัด^เช^บา ฯฒฯ เปียะ ต้าย โซ้ว เจี๊ยน ฮู่ง เตี๋ย เญย หฑะเฮมียน. 29 ฮู่ง เตี๋ย ฯฒฯ แล์ง หว่า ก๊อง, ``เฒี้ยว, ต้ง เถง เยีย เล่ย ดุ๊ด หญู่งๆ โค้ว หน่าน วั้ว เต้า, หฒะเก้ง เฒี่ยง เจี๊ยน. 30 ด่ง น้าย เฒียน, เยีย อี้ ฮนอย อ๋อย หฒิว เยีย เฒี้ยง เจี๊ยน เฒี้ยว, อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย ทิน-ฮู่ง, โฮ้ว ปุน เม่ย วั้ว เต๋ย หว่า โหฒว. เม่ย เญย ตอน, ซา^โล^มอน, ตุ๊ หฑิบ เยีย โหฒว ฮู่ง หย่า ตุ๊ เฒว์ย เจี๊ยน เยีย เญย เหว่ย.''

31 บัด^เช^บา ฯฒฯ พัวะ เหฌี่ย เฮมียน เถา เดา ป๋าย ฮู่ง เตี๋ย หย่า ก๊อง, ``โท้ ปุน เยีย เญย เฒี้ยว, ดา^วิด ฮู่ง, เฒี่ยง ตุ๊ หม่าน ฝุย.''

32 ดา^วิด ฮู่ง ก๊อง, ``เห่ว สา^โดก ไซ เมี่ยน เหธา โต่ว หว่า เมี่ยน, นา^ทัน, เหธา เย^โฮ^ยา^ดา เญย ตอน, เบ^ไน^ยา, เปียะ ต้าย.'' นิ่น บัว ฯฒฯ ต้าย เยียม ฮู่ง เตี๋ย เญย หฑะเฮมียน. 33 ฮู่ง เตี๋ย ก๊อง บั๋ว นิ่น บัว, ``ต้อ เม่ย บัว เญย เฒี้ยว เญย โปว เหธา เจี๊ยน เม่ย บัว มี่ง หย่า ปุน เยีย เญย ตอน, ซา^โล^มอน, เก้ เจี๊ยน เยีย กั้น เญย ล่อ ฝูง นิ่น มี่ง เถา กี^โฮน ววม-ฒี้ง. 34 เยียม วั้ว ปุน สา^โดก ไซ เมี่ยน เหธา โต่ว หว่า เมี่ยน, นา^ทัน, โต๋ โย่ว ออน นิ่น โหฒว อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย ฮู่ง. อ๋อย หฒุ ปย๊ม จอง หย่า เห่ว เจี๊ยน ก๊อง, `โท้ ปุน ซา^โล^มอน ฮู่ง เฒี่ยง ตุ๊ หม่าน ฝุย.' 35 ฆะฮ้า อ๋อย หฒุ กัน เจี๊ยน นิ่น ฝาว ต้าย. นิ่น ฯฒฯ เฒว์ย เจี๊ยน เยีย เญย เหว่ย ตี๊ เยีย โหฒว ฮู่ง. เยีย หย่า พ้าย นิ่น กุ๊น อิ^สะ^ลา^เอน เหธา ยู^ดา.''

36 เย^โฮ^ยา^ดา เญย ตอน, เบ^ไน^ยา, เตา ฮู่ง เตี๋ย, ``อา^เมน. โท้ เฒี้ยว, เยีย บัว เญย เฒี้ยว, ฮู่ง เตี๋ย, เญย ทิน-ฮู่ง, หย่า ตี่ง ฮนั้ง หน่าย. 37 ฒิ่น ด่าง เฒี้ยว ฮนั้ง หาย นอ เหธา เยีย เญย เฒี้ยว, ฮู่ง เตี๋ย, เยียม, โท้ เฒี้ยว หย่า ฮนั้ง วั้ว นอ เหธา ซา^โล^มอน เยียม, หย่า ปุน นิ่น เญย ฮู่ง โห่ * เก้า โฮล เยีย เญย เฒี้ยว, ดา^วิด ฮู่ง.''

38 สา^โดก ไซ เมี่ยน เหธา โต่ว หว่า เมี่ยน, นา^ทัน, เหธา เย^โฮ^ยา^ดา เญย ตอน, เบ^ไน^ยา, เหธา เค^เล^ที เมี่ยน, เหธา เพ^เล้ด เมี่ยน, * ฯฒฯ ปุน ซา^โล^มอน เก้ เจี๊ยน ดา^วิด ฮู่ง เญย ล่อ แอ๋ง ฝูง นิ่น มี่ง เถา กี^โฮน ววม-ฒี้ง. 39 เยียม วั้ว สา^โดก ไซ เมี่ยน ฯฒฯ เฒาะ เยียม หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย ด๊บ-ลิ่ว ตั๊บ เจี๊ยน ออน เมี่ยน เญย โย่ว วั้ว
นอม จอง ต้าย, หล่ง โย่ว ออน ซา^โล^มอน. นิ่น บัว หย่า ปย๊ม จอง. หฒวัง แปะ ฝีง เห่ว เจี๊ยน ก๊อง, ``โท้ ปุน ซา^โล^มอน ฮู่ง เฒี่ยง ตุ๊ หม่าน ฝุย.'' 40 หฒวัง แปะ ฝีง หย่า กัน เจี๊ยน นิ่น หฑวน, ปย๊ม เจี๊ยน เฮล้า-ด้ง หนู, หฒะเก้ง! เฌียนๆ โย่วๆ เญย เห่ว, เฉีย ฒู้ง ดั่น เดา ต์ง.

41 อา^โด^นี^ยา แอ๋ง เหธา นิ่น เยียม เญย หฒวัง แคะ เมี่ยน โธะ โหะ หญั่น ป่า โห่ว นิ่น วั้ว ต๋น หฮนาง วั้ว หฒั่น, นิ่น บัว ไฮ์ วั้ว เต๋ย เฉีย บุย. โย^อาบ ไฮ์ จอง เญย เฉีย บุย นิ่น ฯฒฯ หน่าย ก๋า, ``เยียม วั้ว ฒี่ง กะญั์ว เญย เฉีย ด่ง หน่าย บุย ม่าย หาย หญู่ง เอ๋ย เล์ย?''

42 นิ่น บัว หธ่อ ก๊อง เจี๊ยน หว่า วั้ว หฒั่น, ม่าย อา^บี^ยา^ทา ไซ เมี่ยน เญย ตอน, โย^นา^ทาน, ต้าย เถา. อา^โด^นี^ยา ก๊อง, ``เปียะ ม่าะ! เม่ย โหฒว คู้ เมี่ยน. ต๋าย เม่ย หย่า ต้อ คู้ เฝียน ต้าย.''

43 โย^นา^ทาน เตา, ``ไม้ เฒ์ย สี่ อ๊ะโล่ะ! บัว เญย เฒี้ยว, ดา^วิด ฮู่ง, เหลียบ ซา^โล^มอน โหฒว ฮู่ง หมี่ อ๊ะ. 44 ฮู่ง เตี๋ย พ้าย สา^โดก ไซ เมี่ยน เหธา โต่ว หว่า เมี่ยน, นา^ทัน, เหธา เย^โฮ^ยา^ดา เญย ตอน, เบ^ไน^ยา เหธา เค^เล^ที เมี่ยน เหธา เพ^เล้ด เมี่ยน กัน นิ่น มี่ง. นิ่น บัว หย่า ปุน นิ่น เก้ เจี๊ยน ฮู่ง เตี๋ย เญย ล่อ. 45 สา^โดก ไซ เมี่ยน เหธา โต่ว หว่า เมี่ยน, นา^ทัน, เยียม กี^โฮน ววม-ฒี้ง หล่ง โย่ว ออน นิ่น โหฒว ฮู่ง. นิ่น บัว เยียม หน่าย เฌียนๆ โย่วๆ เญย หฑวน, เฉีย ฯฒฯ แอ๊ง ปวั๊ง เหยียด นอม ฒี่ง. น้าย เซ เม่ย บัว หมวัง ไฮ์ เญย เฉีย. 46 ซา^โล^มอน ฒู้ง เฒว์ย เจี๊ยน ฮู่ง เหว่ย อ๊ะ. 47 ไม้ ตาน บัวะ น้าย. ฮู่ง เญย เจียน หย่า ต้าย ปวัง หว่า ปุน บัว เญย เฒี้ยว, ดา^วิด ฮู่ง. นิ่น บัว ก๊อง, `โท้ เม่ย เญย ทิน-ฮู่ง ปุน ซา^โล^มอน เญย เม่ง เก้า โฮล เม่ย เญย, หย่า ปุน นิ่น เญย ฮู่ง โห่ เก้า โฮล เม่ย เญย.' ฮู่ง เตี๋ย ฯฒฯ เยียม นิ่น เญย โหธว โด๊ะ เหฌี่ย ป๋าย 48 แอ๋ง ก๊อง, `เธง เฒี้ยว, อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย ทิน-ฮู่ง, เหว่ย หฒุ นิ่น อี้ ฮนอย ปุน เยีย เญย มฒีง ตุ๊ ปวัด หฑิบ เยีย วั้ว เต้า เฒว์ย เยีย เญย เหว่ย.'''

49 อา^โด^นี^ยา เญย หฒวัง แคะ ไฮ์ ลิ์ว น้าย เต๋ย หว่า, นิ่น บัว เฮญี้ยว หว่าย เหฑ่ง, เฒียง หน่าย เจี์ย ซิน เปย๋า หฑาน เหฑ่ง หมี่ อ๊ะ. 50 อา^โด^นี^ยา กั้ม เหฑีย ซา^โล^มอน ฯฒฯ มี่ง นั้น เจี๊ยน เหฒี่ย-ต้อง เญย จอง. 51 ม่าย เมี่ยน บั๋ว ซา^โล^มอน, ``อา^โด^นี^ยา กั้ม เหฑีย ซา^โล^มอน ฮู่ง ฯฒฯ นั้น เจี๊ยน เหฒี่ย-ต้อง เญย จอง. นิ่น ก๊อง, `โท้ ซา^โล^มอน ฮู่ง อี้ ฮนอย โฮ้ว หว่า นิ่น ไม้ หล่ง หฑุ ด๊าว ไต๋ เยีย, นิ่น เญย โปว.'''

52 ซา^โล^มอน ก๊อง, ``สี ก๊อง ปวัด นิ่น โหฒว คู้ เมี่ยน, เหยียด ติ้ว นิ่น เญย บะเปยย ไม้ หฒุ ด๊อด เหฌี่ย เดา. มป่า สี ก๊อง ปวัด นิ่น โหฒว เอ๊าะ สี่, นิ่น ฒู้ง อ๋อย หฒุ ไต่.'' 53 ซา^โล^มอน ฮู่ง ฯฒฯ พ้าย เมี่ยน มี่ง วั้ว เหฒี่ย-ต้อง ต้อ นิ่น ต้าย. อา^โด^นี^ยา ฯฒฯ ต้าย พัวะ เหฌี่ย ซา^โล^มอน ฮู่ง เญย หฑะเฮมียน. ซา^โล^มอน ก๊อง, ``หฑวน เม่ย กั้น เญย เปย๊า อ๊ะ.''

⇑

[Remove Footnotes]