ธ้วด อี^ยิบ

ปิ๋ว เม่ง หว่า

น้าย ป๊วน ธ้วด อี^ยิบ โซว ก๊อง อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ธ้วด อี^ยิบ เต่ย-ปูง เญย เจ๊า-โหล่ว. ฒิ่น ด่าง นิ่น บัว เยียม อี^ยิบ เต่ย-ปูง โหฒว โน่ว, เตี๊ย โค้ว, มป่า ทิน-ฮู่ง ต้อ นิ่น บัว เปย๋า ธ้วด, อ๋อย ปุน นอม เซียง-เต่ย-ปูง นิ่น บัว เยียม. น้าย ป๊วน โซว ปุน ฆอย โหฒว เปยย กิ่น. 1) ตะเยี้ยด กิ่น ก๊อง อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เปย๋า ธ้วด อี^ยิบ เมี่ยน เญย ปั์ว-เดี๊ย, ไม้ หฒุ โหฒว โน่ว. 2) ตะเหญ่ย กิ่น ก๊อง นิ่น บัว มี่ง เถา ซี^นาย บง.

3) ตะฟาม กิ่น ก๊อง นิ่น บัว เยียม ซี^นาย บง, ทิน-ฮู่ง เหธา นิ่น บัว เหลียบ เจี์ย แหง่ง หว่า, หย่า บั๋ว นิ่น บัว ฮิ้ว ตุ๊ อ๋อย หฒุ กัน หาย หญู่ง เล์ย หธีง ต้าย หอบ ทิน-ฮู่ง เญย เฮญี้ยว, นิ่น บัว ล่าน เหธา ล่าน หย่า ไฮ่ หอบ.

4) ตะเฝย กิ่น ก๊อง อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน โหฒว นอม ด๊บ-ลิ่ว หฒั่ง ทิน-ฮู่ง, หย่า โหฒว ด๊บ-ลิ่ว เญย จา-ต๋อง โล หาย. หย่า ก๊อง ไซ เมี่ยน โหฒว ไซ เญย เล์ย, แอ๋ง ก๊อง เมี่ยน ฮนั้ง หาย นอ หฒั่ง ทิน-ฮู่ง.

น้าย ป๊วน โซว เก้า เจี๊ยน เจี๋ย อ๋อย ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง ฮนั้ง หาย นอ ค้อ-เลี่ยน นิ่น เญย เมี่ยน, ฮนั้ง หาย นอ เถง นิ่น บัว เปย๋า ดุ๊ด โหฒว โน่ว เญย เจ๊า หย่า เหลียบ นิ่น บัว เป๋น เหยียด ต้ม ฝีง.

ธ้วด อี^ยิบ โซว ก๊อง โม^เซ โหฒว เญย เจ๊า-โหล่ว เก้า ธั้ม. ทิน-ฮู่ง กิ๊น นิ่น ต้อ อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ธ้วด อี^ยิบ เต่ย-ปูง.

น้าย ป๊วน โซว เมี่ยน เก้า ฮิ้ว ตุ๊ ธั้ม เซ หญี่ เหฒียบ ฒาง, ก๊อง ทิน-ฮู่ง เญย เหฒียบ ติ้ว เล์ย-หลัด วั้ว นอม ต๋อง.

โซว ก๊อง
1:1-15:21 อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เปย๋า ธ้วด อี^ยิบ เต่ย-ปูง
(1) 1:1-22 เยียม อี^ยิบ เต่ย-ปูง โหฒว โน่ว
(2) 2:1-4:31 โม^เซ ธ้วด เสย ต้าย, เถา โฮล เป๋น ต้ม เมี่ยน เญย เฒี่ยง โห่
(3) 5:1-11:10 โม^เซ เหธา อา^โลน มี่ง โท้ อี^ยิบ ฮู่ง ปุน อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ธ้วด เต่ย-ปูง
(4) 12:1-15:21 ทิน-ฮู่ง เสีย แหม่ง ปุน อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เปย๋า ธ้วด อี^ยิบ เต่ย-ปูง
15:22-18:27 อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เยียม ค้อย-ซิ มี่ง เถา ซี^นาย บง
19:1-24:18 ทิน-ฮู่ง ปุน ต้าย เญย เล์ย เหธา นิ่น แล์ง เจี์ย เญย แหง่ง หว่า
25:1-40:38 โหฒว หวุ่ย ปวั้ง ด๊บ-ลิ่ว
หย่า ก๊อง หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เล์ย-เหญ่ย

ธ้วด อี^ยิบ 1

อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เยียม
อี^ยิบ เต่ย-ปูง หฒุ โค้ว

1 น้าย เซ ยา^โค้บ * เญย ตอน เญย บั๋ว, ต้ง เหธา ยา^โค้บ เปียะ อี^ยิบ เต่ย-ปูง, เก๊าะ-เมี่ยน ต้อ เก๊าะ-เมี่ยน เญย ฮมวั้ง ต่อย กัน เจี๊ยน มี่ง. * 2 นิ่น เญย ตอน เญย บั๋ว เห่ว ลู^เบน, สิ^เม^โอน, เล^วี, ยู^ดา, 3 อิด^สา^คา, เส^บู^ลุน, เบน^ยา^มิน, 4 ดาน, นับ^ทา^ลี, กาด เหธา อา^เซ. 5 ยา^โค้บ เญย ตอน-เจว๊ย ฟุน-ฟะ เหยียด ฒู้ง ม่าย เธี้ยด เหฒียบ เต้า. ม่าย โย^เซ้บ วั้ว เต้า ฒู้ง เยียม อี^ยิบ เต่ย-ปูง หมี่ อ๊ะ.

6 โฮ์ ต้าย, โย^เซ้บ เหธา นิ่น เญย มั์ว-ต่อย, เลี่ยม วั้ว ต่อย เมี่ยน เหยียด ฒู้ง, เกวย เสย เหฑ่ง หมี่ อ๊ะ. 7 มป่า อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ม่าย ฟุน-ฟะ ธั้ม, * โหย่ว หฮยาง โหย่ว เฮ้น, ฯฒฯ เยียม ปวั๊ง วั้ว นอม เต่ย-ปูง.

8 ฆะฮ้า กั้น ม่าย เต้า เซียง-ฮู่ง กุ๊น อี^ยิบ เต่ย-ปูง. นิ่น ไม้ ฮิ้ว เหยียด เต๋ย เถา โย^เซ้บ. * 9 วั้ว เต้า ฮู่ง เตี๋ย ก๊อง บั๋ว นิ่น เญย แปะ ฝีง, ``น้าย เต๋ย อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เก้า ธั้ม บัว หย่า เก้า เฮ้น บัว. 10 ต้าย ม่าะ! บัว อ๋อย หฒุ หล่ง กู๊ ไกว๋ เญย หฒะเอ๋ย ปุน นิ่น บัว ไม้ ไฮ่ หฮยาง. * ไม้ เฒ์ย นอ, นิ่น บัว ไฮ่ หฮยาง ธั้ม เจี๊ยน ฝาว. ฆะฮ้า สี ก๊อง ธ้วด เบ๊าะ ต้ม จ๋า เญย สี่, นิ่น บัว ไฮ่ เหธา บัว เญย วิน-วั้ง ต้ง เฮญี้ยว ต้าย เบ๊าะ บัว หย่า ไฮ่ เปย๋า ธ้วด บัว เญย เต่ย-ปูง.''

11 อี^ยิบ เมี่ยน ฯฒฯ พ้าย กง-โปว-เปย๊ย กุ๊น เจี๊ยน อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน, อ๊าบ นิ่น บัว โหฒว กง โค้ว. นิ่น บัว เหธย ปิ^โทม เหธา ลา^มา^เสด โหฒว ฟา^โล ฮู่ง เซียว กะน้าย เญย ฒี่ง. 12 อี^ยิบ เมี่ยน เหยียด เฒย โหฒว ห่อย, อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เหยียด เฒย ธั้ม เจี๊ยน ฝาว, หฮยาง เจี๊ยน ธ้วด. อี^ยิบ เมี่ยน ฯฒฯ กั้ม เหฑีย ไห่ อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน, 13 ชะ ห่อย นิ่น บัว โหฒว กง โค้ว. 14 อี^ยิบ เมี่ยน ห่อย อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน โหฒว กง โค้ว, ปุน นิ่น บัว ไม้ เป๋น หาย หญู่ง แหม่ง อ๊ะ. อ๊าบ นิ่น บัว โหฒว เนีย-ฒุน, แน้ด เนีย-ฒุน, หย่า ห่อย นิ่น บัว โหฒว หญู่งๆ เหลียง-เด่ย กง. นิ่น บัว หฒุ ห่อย โหฒว กง โค้ว เถา โด๊ะ.

15 อี^ยิบ เต่ย-ปูง เญย ฮู่ง ก๊อง บั๋ว เถง ฮิบ^ลู เมี่ยน ยู์ง กู้งว์า วั้ว เต๋ย มเซียะ ตอน, ม่าย เต้า เญย บั๋ว เห่ว ซิบ^ฟา, ม่าย เต้า เห่ว พู^อา, 16 ``เม่ย บัว เถง ฮิบ^ลู เมี่ยน ยู์ง กู้งว์า, ปวัด ยู์ง ตุ๊ กู้งว์า-ตอน นอ, ไต๋ กวั่ง อ๊ะ. กู้งว์า-เซียะ นอ, เลี่ยว นิ่น เญย แหม่ง.'' 17 มป่า เถง ยู์ง กู้งว์า เญย มเซียะ ตอน กั้ม เหฑีย ทิน-ฮู่ง, ท่าย ทิน-ฮู่ง, ฯฒฯ ไม้ เอย อี^ยิบ ฮู่ง เญย หว่า. นิ่น บัว เลี่ยว กู้งว์า-ตอน เญย แหม่ง. 18 อี^ยิบ ฮู่ง ฯฒฯ เห่ว เถง ยู์ง กู้งว์า วั้ว เต๋ย มเซียะ ตอน ต้าย, หน่าย นิ่น บัว, ``เม่ย บัว เหว่ย หาย ติ่ว ฮนั้ง น้าย นอ โหฒว? เหว่ย หาย ติ่ว เลี่ยว ธ้วด กู้งว์า-ตอน เญย แหม่ง?''

19 วั้ว เต๋ย มเซียะ ตอน เตา, ``ฮิบ^ลู เมี่ยน มเซียะ ตอน ไม้ ฮนั้ง อี^ยิบ เมี่ยน มเซียะ ตอน. นิ่น บัว ยู์ง กู้งว์า เซี้ยบ ไห่. เยีย บัว มี่ง ไม้ แก้ง เถา, นิ่น บัว ฒู้ง ยู์ง ด่าง หมี่ อ๊ะ.''

20 ทิน-ฮู่ง ฯฒฯ โหฒว หลง ปุน เถง ยู์ง กู้งว์า วั้ว เต๋ย มเซียะ ตอน. อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน แอ๋ง จา หฮยาง เจี๊ยน ฝาว หย่า เฮ้น เจี๊ยน ฝาว. 21 เหว่ย หฒุ เถง ยู์ง กู้งว์า วั้ว เต๋ย มเซียะ ตอน กั้ม เหฑีย ทิน-ฮู่ง, ท่าย ทิน-ฮู่ง, ทิน-ฮู่ง ปุน นิ่น บัว กั้น หย่า ไฮ่ ม่าย จา-จุ๋น.

22 โหฒว เกา, ฟา^โล ฮู่ง หัด นิ่น เญย หฒวัง แปะ ฝีง, ``อ๋อย หฒุ เฒาะ ฮิบ^ลู เมี่ยน ยู์ง เญย เหยียด ฒู้ง เซียง-กู้งว์า-ตอน กวั่ง ไน^อา ด้าย เหฑ่ง. เซียะ นอ, เลี่ยว เจี๊ยน.'' *

⇑

[Remove Footnotes]