ฮา^บา^กุก

ปิ๋ว เม่ง หว่า

โต่ว หว่า เมี่ยน, ฮา^บา^กุก, โต่ว หว่า ด่าง เย^ซู ธ้วด เสย 700 หฮญัง เญย ต๋อง, บา^บี^โลน กั๊วะ เฮ้น เญย มป่า ไม้ แก้ง ตุ๊ กุ๊น อิ^สะ^ลา^เอน เต่ย-ปูง เญย เฒี่ยง โห่. ฮา^บา^กุก ไฮ์ เฮญี้ยว มุน เหว่ย หฒุ ปวัด น้าย เต๋ย เมี่ยน โตะ เมี่ยน โหฒว เธี้ยว ห่อย แปะ ฝีง. นิ่น ฯฒฯ หน่าย เฒี้ยว, ``เม่ย ปวัด เอ๊าะ เมี่ยน นะ เก้า หลง กั้น วั้ว เต๋ย คู้ เมี่ยน เญย เฒี่ยง โห่, เม่ย เหว่ย หาย ติ่ว เซ้กๆ เญย เยียม, ไม้ โค โล?'' (ฮา^บา^กุก 1:13 ) เฒี้ยว เตา ฮา^บา^กุก, หฒิว นิ่น ปวัด หอบ เญย เฒี่ยง โห่ นิ่น อ๋อย โหฒว ปุน วั้ว เต๋ย เมี่ยน อ๊ะ. ฒั้ว เถา วั้ว เต๋ย เฒี่ยง โห่ ธ้วด, ``มป่า เหธา ทิน-ฮู่ง หอบ เฮญี้ยว เญย เมี่ยน, เหว่ย นิ่น เสียน เขา ทิน-ฮู่ง ตุ๊ เฒี่ยง เจี๊ยน.'' (ฮา^บา^กุก 2:4 )

น้าย ป๊วน โซว เหฒ่ง เหฌี่ย เญย หว่า โต่ว ต้าย ก๊อง เมี่ยน หว่าย เมี่ยน อ๋อย หฒุ เหมียด. เซ้ด เมว์ย ฮา^บา^กุก เป๋น ติ้ว สีง ฑูง เธง ทิน-ฮู่ง โฮล ไห่, ปิ๋ว เม่ง นิ่น ม่าย ว้วน ไห่ เญย เสียน ฟิม.

โซว ก๊อง
1:1-2:4 ฮา^บา^กุก งบ, เฒี้ยว เตา นิ่น
2:5-20 เมี่ยน หว่าย เมี่ยน อ๋อย หฒุ เหมียด
3:1-19 ฮา^บา^กุก เต๋า เก๋า เญย หว่า

ฮา^บา^กุก 1

1 น้าย เซ โต่ว หว่า เมี่ยน, ฮา^บา^กุก, ปวัด หล่าว ย่าง เญย สี่.

ฮา^บา^กุก งบ เญย หว่า

เฒี้ยว เตา เญย หว่า

ฮา^บา^กุก แอ๋ง งบ หฑุ่น เฒี้ยว

⇑

[Remove Footnotes]