นา^ฮูม

ปิ๋ว เม่ง หว่า

นา^ฮูม โซว เป๋น ติ้ว ฑูง โห่ว นิ^นะ^เว ต้ม ฒี่ง บาง. โล์-ฮนอย อัด^ซี^เลีย เมี่ยน โหฒว อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย วิน-วั้ง, ห่อย นิ่น บัว โค้ว ไห่. นิ^นะ^เว โหฒว อัด^ซี^เลีย เมี่ยน เญย ต้ม ฒี่ง. เย^ซู ไม้ แก้ง ธ้วด เสย ฒิ่น ด่าง 600 เล่ง หฮญัง เญย ต๋อง, นิ^นะ^เว บาง หมี่ อ๊ะ. ปวัด เซ หลาย นิ่น บัว โหฒว ตุ๊ โตะ, โหฒว ตุ๊ เหมา, ทิน-ฮู่ง ฯฒฯ ตี่ง นิ่น บัว เญย ฒุ์ย.

โซว ก๊อง
1:1-15 นิ^นะ^เว ฒี่ง หฒุ ตี่ง ฒุ์ย
2:1-3:19 นิ^นะ^เว ฒี่ง บาง หมี่ อ๊ะ

นา^ฮูม 1

นิ^นะ^เว ฒี่ง หฒุ ตี่ง ฒุ์ย

1 น้าย เซ โต่ว ต้าย ก๊อง นิ^นะ^เว ฒี่ง เญย หว่า. น้าย ป๊วน โซว ก๊อง เอน^โขด เมี่ยน, นา^ฮูม, ตุ๊ ปวัด หล่าว ย่าง เญย สี่. *

12 เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย ก๊อง,

⇑

[Remove Footnotes]