โอ^บา^ดี

ปิ๋ว เม่ง หว่า

น้าย ป๊วน โอ^บา^ดี โซว เซ นั้ง เญย. เย^ลู^ซา^เลม บาง ลิ์ว, ฆะฮ้า โอ^บา^ดี เฟี้ย ต้าย. เฟี้ย เญย เฒี่ยง โห่ เหฑีย เยียม เย^ซู ไม้ แก้ง ธ้วด เสย ฒิ่น ด่าง 586 หฮญัง เญย ต๋อง. เอ^โดม เมี่ยน เหธา อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เป๋น วิน-วั้ง ต้าย เล่า อ๊ะ. เฟี้ย น้าย ป๊วน โซว เญย เฒี่ยง โห่, เอ^โดม เมี่ยน ไม้ ตาน อะเฮน้ย ปวัด เย^ลู^ซา^เลม บาง ฮนั้ง. นิ่น บัว กั้น มี่ง ลู้ วั้ว นอม ฒี่ง หย่า เถง เจี๊ยน ธ้าง ฒี่ง เญย เมี่ยน. โอ^บา^ดี โต่ว หว่า ก๊อง เอ^โดม เมี่ยน อ๋อย หฒุ ตี่ง ฒุ์ย, หฒุ เซวย. เหธา อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ม่าย วิน วั้ว เต๋ย ฟี่ ฮนั้ง เญย อ๋อย หฒุ เซวย.

โซว ก๊อง
1-14 เอ^โดม หฒุ เฒี้ยว ตี่ง ฒุ์ย
15-21 เฒี้ยว เญย ฮนอย

โอ^บา^ดี 1

เฒี้ยว อ๋อย ตี่ง เอ^โดม เญย ฒุ์ย

เฒี้ยว ก๊อง นิ่น อ๋อย แอ๋ง ต้าย

1 น้าย เซ โอ^บา^ดี ปวัด หล่าว ย่าง เญย สี่.

เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง ฮนั้ง น้าย ก๊อง เอ^โดม.

เอ^โดม เหว่ย หาย ติ่ว หฒุ ตี่ง ฒุ์ย

เอ^โดม เหว่ย หาย ติ่ว หฒุ ตี่ง ฒุ์ย

ทิน-ฮู่ง อ๋อย เซี้ยม หม่าน กั๊วะ เมี่ยน

อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ตุ๊ ฮี่ง เจี๋ย

⇑

[Remove Footnotes]