ซา^โล^มอน เญย ฑูง

ปิ๋ว เม่ง หว่า

ซา^โล^มอน เญย ฑูง เป๋น ธั้ม-ติ้ว ฑูง กั๊บ ต้าย เฟี้ย เป๋น เหยียด ป๊วน โซว, เก้า ธั้ม เจี๋ย เซ ตอน เหธา เซียะ ป๋าว ฑูง เตา จ๋า. ฮิบ^ลู หว่า เญย โห่-ต้าว ก๊อง เป๋น ซา^โล^มอน เญย ฑูง มป่า ไม้ ม่าย หาย เต้า ฮิ้ว ตี่ง นิ่น กั้น เฟี้ย ไฟ เมี่ยน เฟี้ย ฝูง ปุน นิ่น ไฟ เฟี้ย ก๊อง เถา นิ่น.

ม่าย เฒี่ยง โห่ ยิว^ไท เมี่ยน หล่ง น้าย ป๊วน โซว พ้อ เอ๋ย เล์ย ก๊อง เถา ทิน-ฮู่ง เหธา นิ่น เญย แปะ ฝีง. กี^ตู่ เมี่ยน หย่า หล่ง พ้อ เอ๋ย เล์ย ก๊อง เถา กี^ตู่ เหธา จิว-ปาง.

โซว ก๊อง
1:1-2:7 ตะเยี้ยด ติ้ว ฑูง
2:8-3:5 ตะเหญ่ย ติ้ว ฑูง
3:6-5:1 ตะฟาม ติ้ว ฑูง
5:2-6:3 ตะเฝย ติ้ว ฑูง
6:4-8:4 ตะฮม์ ติ้ว ฑูง
8:5-14 ตะหลัวะ ติ้ว ฑูง

ซา^โล^มอน เญย ฑูง 1

1 ซา^โล^มอน เก้า คู่ หมวัง เจี๋ย เญย ฑูง. * *

ตะเยี้ยด ติ้ว ฑูง


เซียะ
หฒวัง เซียะ
เซียะ
ตอน
เซียะ
ตอน
เซียะ
⇑

[Remove Footnotes]