เส^ฟัน^ยา

ปิ๋ว เม่ง หว่า

โต่ว หว่า เมี่ยน, เส^ฟัน^ยา, โต่ว หว่า เญย เฒี่ยง โห่, เซ ด่าง โย^สิ^ยา ฮู่ง เบี๊ยน หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เจ๊า หฑวน ฮนั้ง โล์ วั้ว นอ, วั้ว เต๋ย เหฒียบ หฮญัง กะญั์ว เญย ต๋อง. โย^สิ^ยา เซียง-
เหธย เจี์ย หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เจ๊า เยียม เย^ซู ไม้ แก้ง ธ้วด เสย 621 วั้ว หฮญัง. น้าย ป๊วน โซว เฟี้ย เจี๊ยน ก๊อง เญย หว่า เซ ฮนั้ง ธั้ม-เต้า โต่ว หว่า เมี่ยน หฒั่นๆ ก๊อง เญย. เส^ฟัน^ยา ก๊อง ม่าย นอม ต้ม เหฒะ หน่าน, หฒุ เหมียด เญย ฮนอย, อ๋อย เถา. วั้ว นอม ฮนอย ยู^ดา เมี่ยน หลาย หฒั่ง เหญี่ย เญย เฒี่ยน อ๋อย หฒุ ตี่ง ฒุ์ย. เฒี้ยว หย่า อ๋อย ตี่ง กั้น เต๋ย กั๊วะ เญย ฒุ์ย. ไม้ กุ๊น เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง อ๋อย
หฒุ เหมียด, ฆะฮ้า แอ๋ง อ๋อย ตุ๊ เหธย เจี์ย ต้าย, หย่า ม่าย เหญี่ยม กั้น โหฒว ไฝ เหธา โหฒว หอบ เญย เมี่ยน ตุ๊ เยียม หน่าย.

โซว ก๊อง
1:1-2:3 เฒี้ยว เซี้ยม ฒุ์ย เญย ฮนอย
2:4-15 เว่ย ก๋อม อิ^สะ^ลา^เอน เญย กั๊วะ อ๋อย หฒุ ป่าย
3:1-20 เย^ลู^ซา^เลม หฒุ เหมียด หย่า ตุ๊ เหฌียว

เส^ฟัน^ยา 1

1 ต้ง อา^โมน เญย ตอน, โย^สิ^ยา, โหฒว ยู^ดา เญย ฮู่ง กุ๊น เญย เฒี่ยง โห่, เส^ฟัน^ยา ตุ๊ ฒิบ เฒี้ยว เญย หว่า. เส^ฟัน^ยา เซ คู^ซี เญย ตอน, เก^ดา^ลิ^ยา เญย ฟุน, อา^มา^ลิ^ยา เญย ฟะ. อา^มา^ลิ^ยา เซ เฮ^เซ^คี^ยา เญย ตอน. *

ยู^ดา หฒุ ตี่ง ฒุ์ย เญย ฮนอย อ๋อย เถา

ก๊อง ยู^ดา

เฒี้ยว เญย ต้ม ฮนอย

⇑

[Remove Footnotes]